Wat moet er gebeuren?

Intensief NGT-cursusaanbod voor ouders van jonge kinderen

Ten eerste een uitgebreid aanbod van cursussen NGT voor ouders van dove en slechthorende kinderen tijdens de voorschoolse periode. Deze cursussen moeten veel verder reiken dan de beginselen. Ouders moeten de mogelijkheid krijgen om te komen tot beheersing van de taal op een niveau waarop zij volwaardig met hun kind kunnen communiceren in NGT. Ouders moeten in staat worden gesteld om deze cursussen intensief te volgen, en om daar zo snel mogelijk na de geboorte van hun kind mee te beginnen. De cursussen moeten actief en op maat aangeboden worden.

NGT-leerlijn voor kinderen tot 18 jaar

Ten tweede een NGT-leerlijn gedurende de schoolse periode. Als het kind eenmaal naar school gaat, moeten het kind en de ouders zich verder kunnen blijven ontwikkelen in NGT. Kinderen op speciaal onderwijs moeten de mogelijkheid krijgen om onderwijs volledig in NGT te volgen. Kinderen die met een tolk regulier onderwijs volgen hebben NGT-lessen nodig om hun taalvaardigheid te blijven ontwikkelen en de tolk kunnen blijven volgen naarmate de onderwerpen die op school behandeld worden steeds complexer worden. Deze leerlijn moet doorlopen tot het einde van de middelbare school. De ouders van het kind moeten de mogelijkheid om zich met hun kind mee te ontwikkelen.