Gebarentaal voor onze kinderen

Ouders van dove en slechthorende kinderen willen NGT aanbod

De Nederlandse Gebarentaal (NGT) wordt wettelijk erkend, een belangrijke stap in de emancipatie van doven en slechthorenden in Nederland. Goed nieuws voor onze dove en slechthorende kinderen, zou je denken. Maar zij leren de taal niet vanzelf. De realiteit is dat dove en slechthorende kinderen in Nederland nauwelijks de kans krijgen om NGT te leren. Wij willen dat er een volwaardig NGT aanbod komt voor dove en slechthorende kinderen en hun ouders. Het is voor kinderen een basisbehoefte dat zij onbelemmerd kunnen communiceren met hun ouders, en volledige toegang krijgen tot onderwijs. Jonge kinderen hebben een volledig toegankelijke taal nodig voor een gezonde taalontwikkeling, de basis voor de algehele ontwikkeling van een kind, zowel cognitief als sociaal-emotioneel. NGT voor dove en slechthorende kinderen is daarom niet alleen een wens, maar ook een recht. Dit recht is vastgelegd in de kinderrechten en het door Nederland ondertekende VN Verdrag inzake de Rechten van mensen met beperkingen.

Dove en slechthorende kinderen hebben recht op onderwijs in gebarentaal. Dit kan inhouden dat de voertaal NGT is het speciaal onderwijs, of dat een gebarentolk wordt ingezet op het regulier onderwijs. Om dit onderwijs of de tolk te kunnen volgen moeten kinderen NGT (blijven) leren, zoals ook horende kinderen tot hun 18e levensjaar Nederlandse les krijgen.

Deze website is in ontwikkeling. De komende tijd zal hier meer informatie en nieuws komen te staan.